Deep learning algoritme verslaat menselijk brein

Virtual reality (VR) staat aan de vooravond van een echte doorbraak. Er is geen glazen bol nodig om deze voorspelling te doen. In de slipstream van VR gaat ook Immersive Learning de komende 2 jaar een rol van betekenis spelen in leerprocessen. In de gaming industrie is VR de kinderschoenen al lang ontgroeid. De verwachting is dat Immersive Learning – of ervaringsgericht leren met behulp van virtual reality – een volwassen tegenhanger wordt van informatiegericht leren. Dankzij voortschrijdende technologische ontwikkelingen gaan educatieve toepassingen – zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven – hier de digitale vruchten van plukken.

Van videoleren naar Immersive Learning

Instructievideo’s op YouTube vormen de eerste stap van het ervaringsleren op afstand. Denk maar aan de filmpjes over koken, gitaarspelen of een taal leren. Stap voor stap volg je het voorbeeld op het beeldscherm. Interactieve video’s gaan nog een stap verder. Jouw reactie bepaalt het verloop van de video. Het leerproces is en blijft sterkt informatiegericht. Als cursist maak je nog niet echt deel uit van je leeromgeving. Virtual reality overbrugt deze afstand. Als cursist of leerling stap je een wereld binnen die niet echt bestaat. Beeld en geluid in deze virtuele wereld passen zich aan aan jouw bewegingen. Door te kijken of met je handen te bewegen ontstaat interactie. De basis voor een ultieme leerbeleving met Immersive learning is gelegd.

Hoge beklijvingsfactor

De kracht van Immersive Learning gaat schuil in de mogelijkheid om leerervaringen te sturen. Als leerling of cursist doe je in een virtuele wereld ‘levensechte’ ervaringen op. Je maakt bewuste keuzes en je krijgt hier direct feedback op. Leren door te doen en te ervaren zet een punt achter het uit je hoofd leren van feiten of beroemde rijtjes. De zogenoemde beklijvingsfactor van Immersive Learning is vele malen groter dan die van traditioneel, informatiegericht leren. Geen wonder dat zowel het onderwijs als het bedrijfsleven deze omarming van video, virtual reality en leren toejuichen. De hoge mate van engagement speelt hier zonder twijfel een sleutelrol bij.

Extra dimensie met 360 graden video

Zoals gezegd heeft virtual reality zijn bestaansrecht in de gaming industrie al lang bewezen. Ook voor zakelijke en educatieve toepassingen zijn de mogelijkheden onbeperkt. Alleen is het aantal concrete voorbeelden nog minimaal. Ongetwijfeld gaat de opkomst van 360 graden video hierbij een handje helpen. Het is geweldig om door een gefilmde werkelijkheid te lopen en door de ogen van een ander de realiteit te ervaren. Bij Interactieve 360 video markeer je zones of gebeurtenissen in de 360 graden video. Kijk je hier enkele seconden naar met een VR-bril op? Dan verschijnen er keuzemenu’s of pop-up schermpjes met extra informatie of nieuwe video’s in beeld. Klik je als kijker of gebruiker hierop, dan ontstaat een unieke interactie. Ook voor Immersive Learning biedt interactieve 360 graden video een extra dimensie. Nabootsen van en oefenen met complexe, hightech productielijnen in een virtuele wereld is veel veiliger, goedkoper en sneller dan trainen in een fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen met DAF-motorblokken in virtual reality.

Praktijkvoorbeelden deep learning

Bedrijven als Facebook, Google en Bol.com gebruiken de mogelijkheden van deep learning al op grote schaal. Facebook gebruikt de techniek bijvoorbeeld voor gezichtsherkenning op foto’s. De zoekmachine van Google wordt aangestuurd door een levend algoritme. En Bol.com geeft op basis van jouw keuze of bestelling een aantal alternatieven die je mogelijk ook wilt kopen. In Boston zet een team van specialisten op het gebied van radiologie deep learning in om miljoenen afbeeldingen van tumoren te analyseren en te classificeren. In een vroegtijdig stadium kunnen ze zo preventieve maatregelen nemen.

Samenwerking Unit040 en UPlearning

Het spreekt voor zich dat ook Unit040 de meerwaarde van Immersive Learning inziet en met beide handen aangrijpt. Met het bedrijf UP Learning zijn we een innovatief samenwerkingsproject gestart. In deze samenwerking blijven we als partners bij onze ‘eigen leest’. Dat betekent dat UP Learning het educatieve deel voor zijn rekening neemt. Unit040 zet zijn ervaring en expertise in om interactieve 360 graden video’s te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat deze kruisbestuiving voor zowel consumenten als bedrijven leerzame vruchten oplevert. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor NS-conducteurs interactieve 360 graden video’s te maken. Zo kunnen ze in virtual reality oefenen met tal van noodsituaties. Hoe reageren ze bijvoorbeeld op het uitbreken van een brandje in een coupé? Of wat doen ze als een reiziger aan de noodrem trekt? Voor alle calamiteiten geldt: voortgang is afhankelijk van de keuzes die de conducteur maakt. Ofwel: Immersive Learning in optima forma.